Eğitim Anlayışımız

Anasayfa / Eğitim Anlayışımız

 

 

Kreşimiz birçok farklı program birleştirilerek eğitim alanında yeni bir girişimle karşınızda.
Reggio-emilia, Waldorf ,High scope, Montessori yaklaşımı ve scamper teknikleri gibi birçok avrupa ülkesinde uygulanan eğitim sistemlerinin ülkemiz ve bölgemize uyarlanmış haliyle sizlere hizmet veriyoruz. Yüksek fonksiyonlu öğrenme, sosyal beceri, GEMS ve Math dair way gibi programlar eğitimin temelini oluşturmaktadır. Kendine güvenen, meraklı, girişimci ve problem çözmekte başarılı çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim Anlayışımız

Reggio Emilia Yaklaşımı

Bu yaklaşımda önemli olan çocuklardır. Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme bu yaklaşımın öne çıkan prensipleridir. Reggio Emilia yaklaşımında, önemli olan ders konusu veya herhangi bir beceri değildir. Önemli olan çocuğun kendisidir. Öğretmenler, eğitim bilimcilerle iş birliği yaparak çocukların yaş ve gelişim seviyelerine, meraklarına, ihtiyaçlarına ve ilgilerine uygun çalışma konuları hazırlar. Bu yaklaşıma göre, “iyi eğitimci” yoktur. “Kendini geliştirmeye açık olan eğitimci” vardır. Çünkü her çocuğun ve her sınıfın kültürü birbirinden farklıdır. Bu durumda öğretmen, çocukları ve ortamı hatta çocukların kültürlerini iyi tanıyıp buna göre program ve çalışmalar hazırlamalıdır.Ayrıca Reggio Emilia okullarındaki çocuklar, derinlemesine projeler geliştirir. Bu projeler kısa süreli ve uzun süreli olabilir.

Waldorf Eğitim Sistemi

Waldorf eğitim sisteminde çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açıdan dengeli ve çok yönlü gelişimleri amaçlanır. Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirdikleri düşünülür ve birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyup yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.

High Scope Eğitim Sistemi

Bu yaklaşımın ana hattı öğrenmenin; çocukların çalışmaları kendileri seçerek ve düzenleyerek planlamasıdır. Çocuğun günlük planı öğretme için bir başlangıçtır ve plan, sorgulamak, önermek ve sorunları tanımlamak için bir basamaktır. Eğitimci bu noktada her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili düşünmesine, gözlem yapmasına, ilişkileri fark etmesine ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olmalıdır. Sınıf içinde çocukların ilgileri ve gelişimsel göstergeleriyle ilgili köşeler oluşturulur. Bu köşeler çok iyi tanımlanmış ve sınırları belirlenmiştir.Kaliteli bir High Scope yaklaşımında kreş etkinlikleri bir eğitmene 10 öğrenci düşecek şekilde planlanır, bu öğretmenin deneyimine göre en fazla 20 öğrenciye kadar çıkar.

Montessori Yaklaşımı (20 ay-36 ay)

Montessori; çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemidir. Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Dünyaya dair bilgiler keşfetmek ve kendi potansiyellerini geliştirmek için, çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar. Montessori eğitiminin uygulandığı sınıflar, belirli yaş gruplarına ait çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ortamlardır. Dr. Maria Montessori, bu tür bir sınıftaki deneysel öğrenmenin dil, matematik, fen, müzik, sosyal etkileşimler ve başka birçok şey üzerine daha derin bir anlayışa yol açtığını keşfetti.

Gems Eğitim Yaklaşımı

Programın temel hedefi öğrencilerin uygulama yöntemi ile daha iyi öğrendiklerini göstermektir. GEMS programındaki aktivitelerin amacı öğrencileri deney yapma ve tecrübe kazanmaya yöneltmektir. Gems sadece fen ve matematik etkinliği değildir.Program esnek, çocuklar aktiftir. Gözetimli keşif yöntemi kullanılmaktadır. Doğrudan katılımlı etkinlikleri içerir. Okul  öncesi çocuklarını bilimsel kavramlara oyun aracılığı ile götürür. Çocuklar bu sayede matematik gibi genellikle ön yargılı davranılan derslere karşı olumlu tutum geliştirirler.
Gems eğitiminde amaç çok iyi soru sormaktır. Sorular aracılığı ile sınıftaki deneyimler geribildirim olarak geri dönüşüm sağlar. Öğretmenin sorduğu hep aynı tip sorular hep aynı tip çocuk yetiştirme demektir. Çocuk iyi sorular sorabiliyorsa öğrenmiş kabul edilir. Sorulara net cevaplar verilmemeli yönlendirici sorularla güçlüklerle karşılaşması sağlanmalıdır. Bir çocuk sessiz kalıyor ve soru sormuyorsa sorun var kabul edilir. Öğretmen kendisi sorgulamalı yanlış giden sorunu gidermelidir.