Atölyelerimiz

Anasayfa / Atölyelerimiz

Bez Bebek Atölyesi

Oyuncak ; gelişim süreci boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihin, beden ve sosyal gelişimine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir. Oyuncaklar bir çocuğun hayal gücü, ilgisi, keşfetmesi, yapılandırması, eğitimi,bilişsel gelişimi ve cinsiyet rolünü öğrenmesi ile ilişkilidir. Çocugun etrafındaki nesneleri , malzemeleri ve renkleri incelediği ve tercih yapmak üzere fikir üretmeye başladığı bu dönem , bu çok seçeneğin başlangıç noktasıdır.

Ahşap Atölyesi

Okullarda Ahşap Atölyesi; Ahşap işleri, çocukları “proksimal gelişim bölgesinde” çalışmaya desteklemenin en ideal yoludur. Çocukların yapabileceği ve bileceği şey, çocukların problem çözen olmalarını gerektiren ağaç işçiliğinin açık doğası gereği daima genişletilmektedir. Genellikle başkalarının ne yaptığını ve rehberlikle çocuklarını yeni becerilerde ustalaşmaktan ve daha önce yapamadıklarını elde etmekten büyük bir zevk alırlar.Ağaç işleri, çocukların problem çözme sürecine girmeleri için mükemmel bir oyun durumu sağlar – çocuklar için erken yaşlardan itibaren gelişmeleri için önemli bir beceri. Çocuklar aynı zamanda el-göz koordinasyonu, mekansal farkındalık, hassasiyet duygusu ve potansiyel olarak tehlikeli araçların güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını anlama konusunda gelişecektir.

Mutfak Etkinliği

Mutfak etkinlikleri çocukların çok yönlü gelişimini destekler. Örneğin çocukların dikkatini, planlanma becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, yaratıcılığını, yazı yazma ve benzeri el becerilerini geliştirir. Kazandıkları bu beceriler dolaylı yoldan çocukların sosyal-duygusal becerilerini de etkiler. Bir yemeğe tuz kattığında veya şeker katıldığında nasıl bir farklılık oluşabileceğini değerlendiren bir çocuk, yaşadığı olayları da farklı yönlerden değerlendirebilir, olasılıklı düşünebilir.

Kurallı Oyun

Kuralı oyunlar çocukların zevkle oynadığı, genellikle rekabeti içeren ve kuralları olan oyumlardır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar sıra alma gibi kuralları olan sosyal oyunlara katılırlar. İlkokul döneminde çocuklar arasında kurallı, stratejileri olan ve rekabeti içeren oyunlar daha çok görülmektedir. Küçük çocuklar benmerkezci özellikleri nedeniyle beklemekten, kurallara uymaktan ve sırasıyla oynamaktan sıkılabilirler. Genellikle sırasını beklemeden ve kendi istekleri doğrultusunda hareket ederler

Akıl ve Zeka Oyunları

Çocuk oyunla sosyalleşir ve topluma uyum sağlar. Hayata atılmadan önce iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, başarı ve başarısızlığı oyunla deneyimler. Çocuk, zeka oyunları oynarken karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl yürütme, problem çözme, kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini de geliştirme imkanı bulur. Yapılan araştırmalar, oyun yoluyla öğrenen çocuklarda uzun vadeli başarı için kritik olan sosyal ve duygusal becerilerin geliştiğini göstermiştir.